2019

   6/7   Abril PAU
 13
/14 Abril LA SEU
   1
/2   Juny LA SEU 

C Slalom
C Slalom
 
Wildwater

2019  

19 Abril LA SEU
20 Abril PONTS